Φάντασμα:

Είναι κακός οιωνός. Αν δείτε ότι το φάντασμα φορά λευκά, είναι προειδοποίηση κακής υγείας κάποιου φιλικού προσώπου ή επαγγελματικής αποτυχίας. Αν ονειρευτείτε φάντασμα να φορά μαύρα, είναι σημάδι προδοσίας. Αν δείτε το φάντασμα κάποιου νεκρού φίλου, είναι προειδοποίηση απογοήτευσης. Αν ονειρευτείτε το φάντασμα ενός συγγενικού ή φιλικού προσώπου που ζει, είναι σημάδι κακίας από φιλικό πρόσωπο. Αν δείτε έναν από τους γονείς σαν φάντασμα, σημαίνει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με τους συνεργάτες σας.

Αν σας άρεσε … μοιραστείτε το !!!