Ορκος:

Αν ονειρευτείτε ότι παίρνετε όρκο, είναι προειδοποίηση διαφωνίας.

Αν σας άρεσε … μοιραστείτε το !!!