Καλάθι:

Αν δείτε πως κρατούσατε ένα γεμάτο καλάθι, είναι προμήνυμα μεγάλης επιτυχίας. Αν ονειρευτείτε ότι το καλάθι ήταν άδειο, είναι προειδοποίηση λύπης και δυσαρέσκειας.

Αν σας άρεσε … μοιραστείτε το !!!