Απόστημα:

Αν δείτε απόστημα απ” όπου τρέχει αίμα και πύον, θα αντιμετωπίσετε δυσάρεστες καταστάσεις στο άμεσο μέλλον. Η ανειλικρίνεια των φίλων σας μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα. Αν το απόστημα είναι στο μέτωπο, σημαίνει πρόβλημα υγείας για κάποιο δικό σας πρόσωπο.

Αν σας άρεσε … μοιραστείτε το !!!