Αστρολογια

Horoscope-Astrology-Zodiac-Colette-Baron-Reid-psychic-medium

Η λέξη Αστρολογία σημαίνει τα λόγια τών άστρων, ή η σοφία τών άστρων. Η καταγωγή τής Αστρολογίας είναι πανάρχαια πού έδινε καί συνεχίζει νά δίνει στόν κόσμο μια γνώση καί μία ανεξάντλητη σοφία . Η τοποθέτηση τής εκκλησίας ενάντια στίς απόκρυφες επιστήμες γύρω στόν 16 αιώνα ήταν η αφορμή νά καταστραφούν βιβλία ανυπολόγιστης αξίας σχετικά μέ τήν επιστήμη τής Αστρολογίας. Η επιστήμη αυτή βασίζεται στά μαθηματικά ούτως ώστε νά βγάλει καί νά στηρίξει ένα ωροσκόπιο. Τό ωροσκόπιο είναι μία φωτογραφική απεικόνιση τού ουρανού τή στιγμή τής γέννησης τού κάθε ανθρώπου. Η θέση τού κάθε πλανήτη χωριστά, αλλά καί οι όψεις πού κάνουν μεταξύ τους, καθώς και η σχέση τους μέ τή γή, μάς δείχνουν τήν πορεία ζωής πού θά έχει ο κάθε άνθρωπος. Όσο προβληματισμένος κι άν είναι κάποιος, η Αστρολογία τού ανοίγει ένα παράθυρο στό νά καταλάβει καί νά συνειδητοποιήση τά πώς καί τά γιατί τής ζωής του.

Αν σας άρεσε … μοιραστείτε το !!!